MOCHI – NGUYỄN THI MINH KHAI

Chụp món ăn | Chụp đồ uống tại TP HCM / MOCHI – NGUYỄN THI MINH KHAI

MOCHI – NGUYỄN THI MINH KHAI

MOCHI – NGUYỄN THI MINH KHAI

Dịch vụ Chụp bánh mochi,
Chụp bánh Mochi, chụp hình đồ uống, chụp sản phẩm bao bì tại TP HCM, Liên hệ: 0903126675

 

Category:

Food Photography

Date

June 4, 2018